راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین مقاله

ارسال­ کنندگان محترم مقالات، برای تسریع در بررسی و انتشار به­ موقع نشریه، به نکات زیر توجه فرمایند:

فصلنامه علمی- تخصصی"باستان شناسی ایران " دانشگاه آزاد واحد اسلامی شوشتر، مقالات علمی و پژوهشی در زمینه باستان شناسی و علوم مرتبط را به چاپ می رساند.خواهشمند است در ارسال مقالات به نکات زیر توجه فرمائید:

ـ مقاله ارسالی قبلاً در جای دیگری چاپ نگردیده یا برای چاپ ارسال نشده باشد.

- ذکر مشخصات، نشانی نویسندگان، شامل محل کار و پست الکترونیک در زیرنویس صفحه اول نوشته شود.

- مقالات در برگه های اندازه  A4با Word 2007 یا بالاتر و با فونت B Lotus 14حداکثر بیش از 25 صفحه نباشد. فونت انگلیسی نیز Times New Roman به اندازه 12 باشد.

ـ فاصله سطرها از یکدیگر 1 سانتی متر و با حاشیه 2 سانتی متر از هر طرف تایپ شوند.

- ساختار مقاله باید به ترتیب شامل عنوان، چکیده فارسی و واژگان کلیدی، مقدمه، متن اصلی، نتیجه­ گیری، فهرست منابع باشد. پیوست­ها (در صورت نیاز) و چکیده انگلیسی باشد.

- چکیده مقالات(به فارسی و انگلیسی)باید حاوی 150 تا 250 کلمه و شامل موضوع، طرح مسأله و نتایج اصلی تحقیق باشد.

- شیوه ارجاع دهی منابع در این مقالات، باید بصورت درون متنی و بشکل زیر باشد: مثلاً: ارجاع فارسی: (خادمی، 1385، ص١٥٤) ارجاع انگلیسی: (Wright, 1969:13)

- معادل لاتین اسامی یا کلمات خارجی در صورت لزوم در پانوشت ذکر شود.

- منابع مورد استفاده در پایان مقاله، براساس ترتیب الفبایی نام­ خانوادگی نویسنده و با تفکیک منابع فارسی از منابع خارجی به شرح زیر ذکر شود:

ـ کتاب: نام­ خانوادگی نویسنده(گان)، نام،(سال)، عنوان کتاب، نام و نام­ خانوادگی، مترجم یا مصحح، تعداد مجلدات، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر.

- مقاله از نشریات یا مجلات ادواری: نام­ خانوادگی، نام نویسنده­ گان) عنوان مقاله، عنوان نشریه­ مجله، شماره، سال، صص.

-مـقاله از مجموعه مـقالات همـایش­ها و کنفرانس­ها: نام­خ انـوادگی، نام نویسنده(گان)، (سال)، عنوان مقاله، نام و نام­ خانوادگی گردآورنده(گان)، عنوان مجموعه مقالات، محل نشر، ناشر.

-در مورد نشریات الکترونیکی حتی­ الامکان مشخصات مذکور برحسب مورد قید و در آخر نشانی سایت اینترنتی اضافه گردد.

-(مراجع اینترنتی شامل مشخصات کامل منبع استفاده شده: نویسنده یا تولید کننده آن،عنوان،نام سایت،تاریخ تولید منبع یا تاریخ مراجعه به سایت و ذکر آدرس اینترنتی(URL)

- رسـاله یا پایان­ نامـه: نام­ خانـوادگی، نام پـژوهشگر، سـال، عنـوان رساله یا پایان­ نامه، نام دانشکده و دانشگاه مربوطه.

-عناوین مربوط به جدول­ها در بالا و توضیحات مربوط به نقشه­ ها و نمودارها و اشکال در زیر آن قید شود.

- محل درج عکسها،جداول،شکلها و نمودارها در متن معین شود،ارسال اسکن از اصل تصاویر و جداول به صورت سیاه و سفید یا در صورت لزوم رنگی با DPI 300 در قطع A4 و پسوند JPG یا TIFF ضروری است.

- مسوولیت صحت و سقم مطالب بر عهده نویسنده است.