دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-105 (این شماره حاوی مقالات منتخب همایش ملی" باستان شناسی و تاریخ هنر آذربایجان" که طبق شماره 13/17/1/190415 مورخ 1399/05/13 ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه به دفتر نشریه ارسال و ارکان نشریه نیز موافقت خود را با نمایه مقالات منتخب اعلام نمود.) 
5. تالار ستون دار دژ زیویه

صفحه 65-72

حسین علیزاده؛ لیدا شرفدار؛ سعید ستارنژاد


7. مطالعه و بررسی مقدماتی قیزلار قَلعه‌سیِ مراغه (شمال‌غرب ایران)

صفحه 79-94

سعید ستارنژاد؛ حسین علیزاده؛ محمد امجدی؛ رضا رشیدفر


شماره‌های پیشین نشریه

این شماره حاوی مقالات منتخب همایش ملی" باستان شناسی و تاریخ هنر آذربایجان" که طبق شماره 13/17/1/190415 مورخ 1399/05/13 ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه به دفتر نشریه ارسال و ارکان نشریه نیز موافقت خود را با نمایه مقالات منتخب اعلام نمود.