نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیم زاده، فرزام دستاوردهای باستان شناسی خوزستان با نگاهی به مهرهای استوانه‌ای [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 41-49]
 • ارفعی، عبدالمجید نو یافته‌هایی از باورهای دینی ایلام باستان [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-18]
 • اسکندری راد، سلیمان جانـــوران در باور و اساطیر ایران باســــتان [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 95-114]

پ

 • پوربختیار، غفار سر هنری لایارد و تحقیقات باستان‌شناسی یا فعالیت سیاسی در خوزستان [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 104-109]

ت

 • توده فلاح، لیلا تأثیر و تأثر فرهنگ شوش و بین‌النهرین بر نواحی غربی ایران (گودین) درآغاز شهرنشینی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 1-14]

ح

 • حاتمی، مهرداد بررسی سفال دوره انتقالی و ایلام میانه در جنوب غربی ایران [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 19-31]

د

 • دیناروند، یوسف شهرهای بزرگ ساسانی در شمال دشت شوشان [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 52-65]
 • دوستعلی، معصومه نو یافته‌هایی از باورهای دینی ایلام باستان [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-18]

ر

 • رضایی، عبدالحمید نو یافته‌هایی از باورهای دینی ایلام باستان [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-18]

س

 • سعیدپور، محمد سیر تحول بناهای آرامگاهی دزفول [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 78-103]

ش

 • شمانت بشرات، دنیس توکن ها(اشیاء شمارشی) و نگارش: توسعه یِ شناختی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 27-37]

ص

 • صبوری، هادی توکن ها(اشیاء شمارشی) و نگارش: توسعه یِ شناختی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 27-37]

ط

ع

 • عبداللهی، مصطفی عصر یخبندان کوچک و تاثیر احتمالی آن بر الگوی اسکان کوچ نشینان دوره اسلامی متاخر شمال خوزستان [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 63-77]
 • عرب، حسنعلی بررسی سفال دوره انتقالی و ایلام میانه در جنوب غربی ایران [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 19-31]
 • عزیزی پور، طاهره بررسی چرایی کاربرد خط یونانی و واژه دوستدار یونان بر سکه های اشکانی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 50-62]
 • عزیزی پور، طاهره نگاهی به وضعیت مذهبی ایالت پارس در دوره ساسانی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 38-51]

ف

 • فاضلی، محمدتقی سکه نویافته‌ی الیمایی در تپه‌ی باستانی کُرّه سیاه بهبهان [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 32-40]
 • فرهمند، حسین مسجد جامع ارومیه، معماری، تزیینات و تحولات [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 66-86]

ک

گ

 • گراوند، افراسیاب عصر یخبندان کوچک و تاثیر احتمالی آن بر الگوی اسکان کوچ نشینان دوره اسلامی متاخر شمال خوزستان [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 63-77]

م

 • مبینی، مهتاب دستاوردهای باستان شناسی خوزستان با نگاهی به مهرهای استوانه‌ای [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 41-49]
 • محسن نسب، محمدحسن سکه نویافته‌ی الیمایی در تپه‌ی باستانی کُرّه سیاه بهبهان [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 32-40]
 • معروفی اقدم، اسماعیل مسجد جامع ارومیه، معماری، تزیینات و تحولات [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 66-86]
 • ملک پور شهرکی، زهرا قبرستان سلطنتی آلاجاهویوک در آناتولی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 15-26]
 • مهران پور، هادی شهرهای بزرگ ساسانی در شمال دشت شوشان [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 52-65]

ن

 • نوراللهی، داریوش عصر یخبندان کوچک و تاثیر احتمالی آن بر الگوی اسکان کوچ نشینان دوره اسلامی متاخر شمال خوزستان [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 63-77]

ه

 • هاشم پور مافی، امیر تأثیر و تأثر فرهنگ شوش و بین‌النهرین بر نواحی غربی ایران (گودین) درآغاز شهرنشینی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 1-14]