نمایه نویسندگان

ا

خ

 • خادمی، فرهنگ پیشنهاد یک روش استاندارد برای مطالعات دیرینه تغذیه شناسی(مطالعه موردی : ولیران دماوند) [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 77-84]
 • خادمی ندوشن، فرهنگ تاریخ اشکانیان در استان خراسان با توجه به سکه های موزه آستان قدس [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 72-81]
 • خرازی، ابراهیم ابسیدین آناتولی و برهمکنش های تجاری آن با ایران و مناطق همجوار [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-23]

د

 • درخشی، حسن کوشک قلعه سلاسل شوشتر؛ ساسانی یا قاجاری [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 82-94]
 • درخشی، حسن تحلیل سیاسی- مذهبی نقوش و نمادهای سکه‌های ساسانی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 108-131]
 • دیناروند، یوسف عصر سنگ در خوزستان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 12-20]

ر

 • رستم پور، جلیل ابسیدین آناتولی و برهمکنش های تجاری آن با ایران و مناطق همجوار [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-23]

ز

 • زلقی، یعقوب مجموعه غارهای دستکند حوزه آبگیرسد بختیاری [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 41-62]

س

 • سیدین، ساسان استمرار روند تبدیل آتشگاه به مسجد تا قرن هفتم هجری،نمونه موردی:مسجد سنگی داراب [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 24-39]
 • سودایی، بیتا بررسی اندیشه های ایرانی بر روی مسکوکات پارت نخست (247-168 ق.م) [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 40-53]

ش

 • شیخ بیکلو اسلام، بابک گوبکلی تپه : نخستین نیایشگاه انسان شکارگر [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 132-170]
 • شیرزاده، غلام گزارش مقدماتی بررسی و شناسایی باستان شناسی شهرستان خمین [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 21-40]
 • شیرزاده، غلام تجارت سنگ لاجورد و نقش آن در توسعه استقرارهای شرق ایران، طی هزاره های چهارم و سوم ق.م [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 85-107]
 • شهبازی، زهرا تحلیل سیاسی- مذهبی نقوش و نمادهای سکه‌های ساسانی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 108-131]

ع

 • عزیزی پور، طاهره نقش نظام پولی در ایجاد وحدت ملی در دوره هخامنشی: یک مطالعه مقدماتی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 63-71]
 • عزیزی پور، طاهره پیشنهاد یک روش استاندارد برای مطالعات دیرینه تغذیه شناسی(مطالعه موردی : ولیران دماوند) [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 77-84]
 • علیزاده، حسین تاثیرات فرهنگی و هنری مانا بر دوره هخامنشی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-11]

ف

 • فاضلی، محمدتقی بررسی و تطبیق سکه های ساسانی و سکه های تبرستانی با تکیه بر خط پهلوی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 95-112]
 • فرهمند، حسین ابسیدین آناتولی و برهمکنش های تجاری آن با ایران و مناطق همجوار [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-23]
 • فیروزمندی، بهمن تاثیرات فرهنگی و هنری مانا بر دوره هخامنشی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-11]
 • فیروزمندی، بهمن گوبکلی تپه : نخستین نیایشگاه انسان شکارگر [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 132-170]

ک

 • کاکا، غفور گزارش مقدماتی بررسی و شناسایی باستان شناسی شهرستان خمین [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 21-40]
 • کاکا، غفور تجارت سنگ لاجورد و نقش آن در توسعه استقرارهای شرق ایران، طی هزاره های چهارم و سوم ق.م [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 85-107]
 • کریمیان، حسین استمرار روند تبدیل آتشگاه به مسجد تا قرن هفتم هجری،نمونه موردی:مسجد سنگی داراب [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 24-39]

م

 • محمدی، منیره گزارش مقدماتی بررسی و شناسایی باستان شناسی شهرستان خمین [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 21-40]
 • محمدی، منیره تجارت سنگ لاجورد و نقش آن در توسعه استقرارهای شرق ایران، طی هزاره های چهارم و سوم ق.م [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 85-107]
 • محمدی پور، مولود کوشک قلعه سلاسل شوشتر؛ ساسانی یا قاجاری [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 82-94]
 • مرتضوی، مهدی عصر سنگ در خوزستان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 12-20]
 • میرقاسمی، مهدی تاریخ اشکانیان در استان خراسان با توجه به سکه های موزه آستان قدس [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 72-81]
 • مهران پور، هادی عصر سنگ در خوزستان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 12-20]
 • موحد، عبدالعزیز تحلیل سیاسی- مذهبی نقوش و نمادهای سکه‌های ساسانی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 108-131]

ن

 • نعمتی، محمدرضا پیشنهاد یک روش استاندارد برای مطالعات دیرینه تغذیه شناسی(مطالعه موردی : ولیران دماوند) [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 77-84]
 • نوراللهی، علی بررسی باستانشناختی قلعه پاجاداغ(قلعه تشویر) شهرستان طارم [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 54-76]