نمایه نویسندگان

ا

 • افخمی، بهروز بررسی و تحلیل نقوش آثار املش [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 26-46]

ب

 • برسم، معصومه بررسی و مطالعه باستان شناختی تاریخی قلعه منوجان کرمان [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 20-39]

ج

 • جایز، مژگان تیغه های داس دووجهی در صنایع سنگی عصر مفرغ قدیم محوطه زرنق (آذربایجان شرقی) [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 1-25]

چ

 • چراغی، زهرا مطالعه و بررسی تزئینات فلزی مورد استفاده زنان از عصر مفرغ تا شروع دوره اسلامی در غرب ایران [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 98-116]
 • چهری، محمداقبال تحلیلی بر یافته های باستان شناسی تپه قبرستان چهر، شهرستان هرسین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 47-67]

ح

 • حاجی تبار، مجید بررسی مفهومی نقشمایه های انسانی سفالینه های قلم سیاه سده های میانی (6-7ه.ق)؛ با تکیه بر مجموعه ی موزه های بنیاد مستضعفان [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 73-96]

خ

 • خسروی، زینب بررسی و تحلیل نقوش آثار املش [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 26-46]
 • خسروی، زینب بررسی و مطالعه ی نمادین و تطبیقی شیردال در آثار دوره هخامنشی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 68-85]
 • خمسه، هایده نویافته های نقاشی دیواری غزنوی در مسجد شهر تاریخی سنگ بست [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 111-125]

د

 • درخشی، حسن مطالعه و بررسی تزئینات فلزی مورد استفاده زنان از عصر مفرغ تا شروع دوره اسلامی در غرب ایران [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 98-116]

ر

 • رضالو، رضا مطالعه و گونه شناسی گنجینه مکشوفه نقره ای وبرنزی احمد‌بیگلو شهرستان مشکین شهر [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 97-110]
 • رضالو، رضا مطالعه و بررسی تزئینات فلزی مورد استفاده زنان از عصر مفرغ تا شروع دوره اسلامی در غرب ایران [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 98-116]
 • روحانی، سارا مطالعه و بررسی تَمغاهای سکه های خوارزم باستان [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 40-51]

ز

س

 • سبزیان پور، صفرا تحلیلی بر یافته های باستان شناسی تپه قبرستان چهر، شهرستان هرسین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 47-67]
 • سعیدفر، سعیده بررسی مفهومی نقشمایه های انسانی سفالینه های قلم سیاه سده های میانی (6-7ه.ق)؛ با تکیه بر مجموعه ی موزه های بنیاد مستضعفان [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 73-96]

ش

 • شاد دل، پیمان بررسی سنت های تدفینی در دوره ی آهن شمال غرب ایران بر اساس یافته های باستان شناسی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]

ص

 • صادقی، سارا بررسی و مطالعه ی نمادین و تطبیقی شیردال در آثار دوره هخامنشی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 68-85]
 • صداقت، نفیسه نقوش نمادین گیاهان بر روی آثار گچبری، مهر و نقش برجسته های دوره ساسانی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 126-143]

ع

 • عباسی، زینب (آتوسا) نمادشناسی گریفین در هنر ایران پیش از تاریخ تا دوره ساسانی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 138-151]
 • عباس زاده، حسین نویافته های نقاشی دیواری غزنوی در مسجد شهر تاریخی سنگ بست [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 111-125]
 • عبدالهی، سیاوش مطالعه و گونه شناسی گنجینه مکشوفه نقره ای وبرنزی احمد‌بیگلو شهرستان مشکین شهر [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 97-110]
 • علیزاده، حسین بررسی سنت های تدفینی در دوره ی آهن شمال غرب ایران بر اساس یافته های باستان شناسی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]

ف

 • فاضلی، محمدتقی مطالعه ی چند نشانه ی نجومی بر یادمان های فرهنگی دوران بابل قدیم و آشور نو در بین النهرین باستان [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 86-97]
 • فیضی، فرزاد بررسی و مطالعه ی نمادین و تطبیقی شیردال در آثار دوره هخامنشی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 68-85]

ک

 • کیخایی، مهدی مطالعه ی چند نشانه ی نجومی بر یادمان های فرهنگی دوران بابل قدیم و آشور نو در بین النهرین باستان [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 86-97]
 • کریمی کیا، علی مطالعه و بررسی تزئینات فلزی مورد استفاده زنان از عصر مفرغ تا شروع دوره اسلامی در غرب ایران [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 98-116]

گ

 • گرشاسبی، اشکان مروری بر منابع مکتوب تاریخ سیاسی و اجتماعی دوره اشکانی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 52-72]

م

 • مرتضایی، محمد نویافته های نقاشی دیواری غزنوی در مسجد شهر تاریخی سنگ بست [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 111-125]
 • میرزایی، رحیم تیغه های داس دووجهی در صنایع سنگی عصر مفرغ قدیم محوطه زرنق (آذربایجان شرقی) [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 1-25]
 • مظهری، یحیی مطالعه ی چند نشانه ی نجومی بر یادمان های فرهنگی دوران بابل قدیم و آشور نو در بین النهرین باستان [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 86-97]

ن

 • نوراللهی، علی بررسی سنگ نگاره‌های نویافته گردی کوه پائین کوه زنجان [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 117-137]