تعداد مقالات: 162

1. باستان شناسی دوره های فرهنگی و تمدنی در حوزه شهرستان میانه

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-11

حسین علیزاده


2. تاثیرات فرهنگی و هنری مانا بر دوره هخامنشی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-11

حسین علیزاده؛ بهمن فیروزمندی


3. ابسیدین آناتولی و برهمکنش های تجاری آن با ایران و مناطق همجوار

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-23

حسین فرهمند؛ جلیل رستم پور؛ ابراهیم خرازی


4. نقش تعلیم و تربیت در بین سلسله‌های ایران باستان، از دیدگاه باستان‌شناسی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-19

زهرا غیاثی؛ فریده شیرانی


5. گونه‌شنای سفال عصر مفرغ دشت الشتر

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-14

رضا رضالو؛ مهدی حیدری


6. سبک شناسی نقشمایه های ظروف سفالین گورستان سیلک B

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-17

محمد میرزایی رشنو؛ رضا مهرآفرین؛ محمد مهدی توسلی


7. روش های آزمایشگاهی مؤثر در تجزیه و تحلیل داده های سفالی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-9

محمود حیدریان؛ اکبر عابدی؛ حامد تقی زاده


8. غار رئیس نیاسر، شکوه و شگفتی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-18

علی ابوالفضلی


10. نو یافته‌هایی از باورهای دینی ایلام باستان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-18

عبدالحمید رضایی؛ عبدالمجید ارفعی؛ معصومه دوستعلی


11. تأثیر و تأثر فرهنگ شوش و بین‌النهرین بر نواحی غربی ایران (گودین) درآغاز شهرنشینی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-14

امیر هاشم پور مافی؛ لیلا توده فلاح


13. لایه نگاری شبستان مسجد جامع همدان

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-22

علی هژبری


14. تبیین عصر مفرغ متاخر و آهن قدیم در حوزه جغرافیایی قفقاز جنوبی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-16

علی کریمی کیا


15. مقایسه تطبیقی نقوش برجسته دوره اشکانی و ساسانی استان کرمانشاه از منظر زیبایی شناسی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-21

سودابه پاکزاد؛ طاهره عزیزی پور


16. بررسی سنت های تدفینی در دوره ی آهن شمال غرب ایران بر اساس یافته های باستان شناسی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-19

پیمان شاد دل؛ حسین علیزاده


18. بررسی شیوه های تدفین در دوران ایلام جدید از 814 تا 540 ق.م

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 12-33

حسین بااحمدی؛ محمد زمان خدایی


19. عصر سنگ در خوزستان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 12-20

مهدی مرتضوی؛ یوسف دیناروند؛ هادی مهران پور


20. نگاهی به یک نام جای کهن ؛ زَرَنگ (سیستان)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 12-27

مهدی کیخایی


21. چرخاب، کاخ ساحلی هخامنشیان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 15-26

فریده شیرانی؛ زینب عباسی


22. قبرستان سلطنتی آلاجاهویوک در آناتولی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 15-26

زهرا ملک پور شهرکی


23. تحلیل باستان‌شناختی کتیبه آرامی مکشوفه از تپه قالایچی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 15-24

حسین علیزاده؛ رقیه سلطانی لشکناری


24. تحلیلی بر فضای آیینی محوطه‌ی معبد مهر مراغه

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 17-29

فریبرز طهماسبی


25. از رَگا تا مُحَمَّدیه؛ سرگذشت و باستان‌شناسی سرزمین ری

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 18-47

بابک شیخ بیکلو اسلام