نویسنده = ساسان طهماسبی
تعداد مقالات: 1
1. انعکاس آیین‌ها و رفتارهای دینی و مذهبی ایرانیان در سفرنامه‌های عصر صفویه

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 107-130

محمد رستمی؛ ساسان طهماسبی؛ مریم بیدرام گرگابی