نویسنده = منیره محمدی
تعداد مقالات: 2
1. تجارت سنگ لاجورد و نقش آن در توسعه استقرارهای شرق ایران، طی هزاره های چهارم و سوم ق.م

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 85-107

غلام شیرزاده؛ غفور کاکا؛ منیره محمدی


2. گزارش مقدماتی بررسی و شناسایی باستان شناسی شهرستان خمین

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 21-40

غلام شیرزاده؛ غفور کاکا؛ منیره محمدی