نویسنده = رضا شعبانی صمغ آبادی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه و بررسی الگوواره های تدفین دوره ساسانی روستای طویله شهرستان اندیکا

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 45-55

مهرداد حاتمی؛ علی اصغر میرفتاح؛ رضا شعبانی صمغ آبادی


2. بررسی سفال عصر آهن شمال فلات مرکزی ایران مطالعه موردی منطقه طالقان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 116-131

محمد رضا حدادیان؛ بهمن فیروزمندی شیره جین؛ رضا شعبانی صمغ آبادی