نمایه نویسندگان

ا

ب

 • بارانی بیاتیانی، سکینه هنر اقوام سکایی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 74-82]
 • بیدرام گرگابی، مریم انعکاس آیین‌ها و رفتارهای دینی و مذهبی ایرانیان در سفرنامه‌های عصر صفویه [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 107-130]
 • بهاروند، مهدی حمام گَپ خرم آباد؛ اثری فرهنگی از عصر قاجار [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 78-99]
 • بهرامی، امیر بررسی آرایه‌های کاربردی و جلوه‌های معماری در امام‌زاده ابوطالب رباط کریم [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 60-77]

پ

 • پورحسن دارابی، جلیل نقش دولت های جزیره العرب در روابط ایران و روم در عصر ساسانی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 34-51]

د

 • درخشی، حسن هنر اقوام سکایی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 74-82]
 • درخشی، حسن بافت تاریخی شوشتر در دوره اسلامی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 52-59]

ر

 • رستمی، محمد انعکاس آیین‌ها و رفتارهای دینی و مذهبی ایرانیان در سفرنامه‌های عصر صفویه [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 107-130]
 • رضالو، رضا بررسی آرایه‌های کاربردی و جلوه‌های معماری در امام‌زاده ابوطالب رباط کریم [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 60-77]

ش

 • شراهی، اسماعیل بررسی باستان شناسی معماری آرامگاه های دوره صفوی تفرش، استان مرکزی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 83-106]

ص

 • صبا، مونا گزارش مقدماتی گمانه زنی و بررسی باستان شناختی تل همایون [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 45-55]

ط

 • طهماسبی، ساسان انعکاس آیین‌ها و رفتارهای دینی و مذهبی ایرانیان در سفرنامه‌های عصر صفویه [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 107-130]

ع

 • عبدی، سرور مطالعه و مقایسه سفال های قلعه بختک لیلان با مناطق همجوار(تخت سلیمان،قلعه ضحاک) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 28-33]
 • عبدالخانی، محمد نظام اداری هخامنشیان و ملل تابعه ( مصر و بابل ) [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 56-73]
 • عزیزی پور، طاهره بازتاب عقاید شیعی بر هنر فلزکاری ایران [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 131-144]
 • عزیزی پور، طاهره اهمیت استفاده از دستگاه XRF در مطالعه سفال های باستانی (منطقه موردی تپه آشنا چادگان اصفهان) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 1-11]

ک

 • کیخایی، مهدی نگاهی به یک نام جای کهن ؛ زَرَنگ (سیستان) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 12-27]
 • کریمی، قاسم بافت تاریخی شوشتر در دوره اسلامی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 52-59]

م

 • محمدی، خسرو عمارتی قاجاری در جنوب همدان (تحلیل معماری و تاریخگذاری عمارت قاجاری اعتمادیه) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 101-122]
 • معتمد جهرمی، سمیرا نقش دولت های جزیره العرب در روابط ایران و روم در عصر ساسانی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 34-51]
 • مهدی پور، علیرضا نقش دولت های جزیره العرب در روابط ایران و روم در عصر ساسانی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 34-51]

ن

 • ناصری صومعه، حسین گزارش مقدماتی گمانه زنی و بررسی باستان شناختی تل همایون [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 45-55]
 • نیستانی، جواد بررسی باستان شناسی معماری آرامگاه های دوره صفوی تفرش، استان مرکزی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 83-106]
 • نوری فشارکی، شهباز بازسازی آتشگاه اصفهان بر اساس منابع و متون اسلامی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 19-44]