نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، قادر بررسی عصر آهن قدیم در شرق دریاچه ارومیه: با مطالعه موردی شهرستان عجب شیر [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 1-14]

ب

 • براری، میثم پژوهشی بر سفال ساری(روستایی) با تاکید بر معرفی ویژگی های تکنیکی، ظاهری و رنگ [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 96-106]

پ

 • پروین، صمد مطالعه و بررسی باستان‌شناختی معماری دست‌کند قیرخ‌کؤهول روستای کهجوق؛ شهرستان مراغه [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 39-58]

ت

 • توسلی، محمد مهدی سبک شناسی تزئینات معماری دوره ماد( با تاکید بر سه محوطه نوشیجان، گودین و باباجان) [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 23-35]

ج

 • جزء پیری، علیرضا بررسی تعامل معماری ایران و جریان های شعر فارسی در دوره معاصر (تا انقلاب 1357) [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 59-73]

ح

 • حاجی زاده، کریم مطالعه و بررسی باستان شناختی معماری صخره ای روستای ساری قَیه شهرستان مراغه [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 83-104]
 • حقیقت، علی تعیین عرصه و حریم محوطه سومری شهرستان لالی، استان خوزستان [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 82-95]

خ

 • خراسانی، مصیب تعیین عرصه و حریم محوطه سومری شهرستان لالی، استان خوزستان [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 82-95]

د

 • درخشی، حسن تعیین عرصه و حریم محوطه سومری شهرستان لالی، استان خوزستان [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 82-95]

س

 • ستارنژاد، سعید مطالعه و بررسی باستان‌شناختی معماری دست‌کند قیرخ‌کؤهول روستای کهجوق؛ شهرستان مراغه [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 39-58]
 • ستارنژاد، سعید مطالعه و بررسی باستان شناختی معماری صخره ای روستای ساری قَیه شهرستان مراغه [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 83-104]
 • سرلک، سیامک مطالعات دیرینه تغذیه شناسی در محوطه باستانی نخل ابراهیمی میناب بر پایه تجزیه شیمیایی دندان با استفاده از روش PIXE [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 36-45]
 • سلطانی لشکناری، رقیه تحلیل باستان‌شناختی کتیبه آرامی مکشوفه از تپه قالایچی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 15-24]

ش

 • شرفدار شرقی، لیدا بررسی تعامل معماری ایران و جریان های شعر فارسی در دوره معاصر (تا انقلاب 1357) [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 59-73]

ص

 • صفایی، زینب مطالعه نقاشی های امامزاده عبدالله وانا شهرستان آمل – بخش لاریجان [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 74-81]

ع

 • عبدالهی، سیاوش مطالعه و بررسی باستان شناختی معماری صخره ای روستای ساری قَیه شهرستان مراغه [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 83-104]
 • عبدالهی، مصطفی بررسی باستان شناختی قلعه اسدخان شهرستان اندیکا [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 62-82]
 • عزیزی پور، طاهره ظهور و سقوط یونانیان باختر براساس مدارک سکه‌شناسی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 25-38]
 • عزیزی پور، طاهره مطالعات دیرینه تغذیه شناسی در محوطه باستانی نخل ابراهیمی میناب بر پایه تجزیه شیمیایی دندان با استفاده از روش PIXE [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 36-45]
 • علیزاده، حسین تحلیل باستان‌شناختی کتیبه آرامی مکشوفه از تپه قالایچی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 15-24]

ک

 • کریمی، بهنام مطالعه و بررسی باستان‌شناختی معماری دست‌کند قیرخ‌کؤهول روستای کهجوق؛ شهرستان مراغه [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 39-58]
 • کوهزاد، اردشیر گونه شناسی بقاع متبرکه منطقه لالی ( مطالعه موردی بقاع با گنبدهای اورچین ) [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 105-119]

گ

 • گراوند، افراسیاب بررسی باستان شناختی قلعه اسدخان شهرستان اندیکا [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 62-82]

م

 • میرزایی رشنو، محمد سبک شناسی تزئینات معماری دوره ماد( با تاکید بر سه محوطه نوشیجان، گودین و باباجان) [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 23-35]
 • مسعودی فر، امید سرآغاز کشاورزی نظام مند در ایران بر اساس تحقیقات باستانشناسی و مرور وضعیت آن در دوران تاریخ باستانی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 46-61]
 • ملک پور، فاطمه بررسی باستان شناختی قلعه اسدخان شهرستان اندیکا [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 62-82]
 • منتشری، مهران بررسی و مطالعه تپه های تاریخی در استان اردبیل (مطالعه موردی: محوطه خرمن یئری نیر) [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 120-128]

ه

 • هژبری، علی لایه نگاری شبستان مسجد جامع همدان [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 1-22]

ی

 • یزدان پناه، حسن پژوهشی بر سفال ساری(روستایی) با تاکید بر معرفی ویژگی های تکنیکی، ظاهری و رنگ [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 96-106]