نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، عباسعلی بررسی نقشمایه‌های گیاهی کاشیکاری معرق در گنبد آرامگاه تیموری تومان آقا در سمرقند [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 94-101]
 • اسکندر زاده، منوچهر شرحی بر سفال آبی و سفید عصر صفویه [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 68-75]
 • اشرفیان بناب، محمدباقر بررسی دلایل افت کیفیت وتولید سفال وسرامیک ایران دردوران قاجاریه [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 102-109]

پ

 • پنجه باشی، الهه مطالعه نقوش نوشتاری سفالینه های دوره سلجوقی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 84-93]

ت

 • تقی زاده، حامد روش های آزمایشگاهی مؤثر در تجزیه و تحلیل داده های سفالی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 1-9]
 • توسلی، محمد مهدی سبک شناسی نقشمایه های ظروف سفالین گورستان سیلک B [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-17]

ج

 • جاهد، مهدی معرفی توانمندی های نرم افزار فایل میکر در مستند نگاری بخشی از یافته های سفالی محوطه باستانی نی تپه [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 10-16]

ح

 • حاجی خان میرزایی، مهسا مطالعه نقوش نوشتاری سفالینه های دوره سلجوقی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 84-93]
 • حیدریان، محمود روش های آزمایشگاهی مؤثر در تجزیه و تحلیل داده های سفالی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 1-9]
 • حقیقت، علی معرفی توانمندی های نرم افزار فایل میکر در مستند نگاری بخشی از یافته های سفالی محوطه باستانی نی تپه [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 10-16]

د

 • درخشی، حسن مطالعات دیرینه تغذیه شناسی بر اساس آنالیز اسکلت شماره 5 محوطه باستانی گچ سنگی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 48-53]

ز

 • زحمتکش، زهرا سیر تحول سفالگری در دوره تیموریان [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 56-67]

ش

 • شاطری، میترا بررسی نقشمایه‌های گیاهی کاشیکاری معرق در گنبد آرامگاه تیموری تومان آقا در سمرقند [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 94-101]
 • شیخ بیکلو اسلام، بابک از رَگا تا مُحَمَّدیه؛ سرگذشت و باستان‌شناسی سرزمین ری [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 18-47]
 • شریعت پناهی، سید ماهیار سیر تحول سفالگری در دوره تیموریان [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 56-67]
 • شیشه گر، آرمان طبقه بندی و مقایسه سفال عیلام نو (مطالعه موردی محوطه باستانی جُوبَجی – رامهرمز) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 29-39]
 • شکرپور، شهریار مطالعه ی تطبیقی کاشی های هفت رنگ کاخ هشت بهشت اصفهان با کاشی های هفت رنگ حمام ابراهیم خان ظهیر الدوله ی کرمان [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 76-95]

ص

 • صالحی نیا، مریم بررسی نقشمایه‌های گیاهی کاشیکاری معرق در گنبد آرامگاه تیموری تومان آقا در سمرقند [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 94-101]

ط

 • طالبی، یعقوب سفالینه‌های دوره ایلخانی بستری بر ظهور و بروز عناصر و فرهنگ مغول [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 40-55]

ع

 • عابدی، اکبر روش های آزمایشگاهی مؤثر در تجزیه و تحلیل داده های سفالی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 1-9]
 • عزیزی پور، طاهره مطالعات دیرینه تغذیه شناسی بر اساس آنالیز اسکلت شماره 5 محوطه باستانی گچ سنگی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 48-53]
 • علی دادی، حسین معرفی سفال منطقه قلعه کهنه جندی‌شاپور [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 74-83]

ف

 • فتحی، محمد بررسی دلایل افت کیفیت وتولید سفال وسرامیک ایران دردوران قاجاریه [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 102-109]
 • فلاح نژاد، اعظم مطالعه ی تطبیقی کاشی های هفت رنگ کاخ هشت بهشت اصفهان با کاشی های هفت رنگ حمام ابراهیم خان ظهیر الدوله ی کرمان [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 76-95]

ق

 • قاسمی، محسن طبقه بندی و مقایسه سفال عیلام نو (مطالعه موردی محوطه باستانی جُوبَجی – رامهرمز) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 29-39]

م

 • میرزایی رشنو، محمد سبک شناسی نقشمایه های ظروف سفالین گورستان سیلک B [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-17]
 • میرقادری، محمد امین بقایای فرهنگی نویافته از دورۀ مس وسنگ در تاق بستان کرمانشاه [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 17-28]
 • ممبنی، نرگس طبقه بندی و مقایسه سفال عیلام نو (مطالعه موردی محوطه باستانی جُوبَجی – رامهرمز) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 29-39]
 • مهرآفرین، رضا سبک شناسی نقشمایه های ظروف سفالین گورستان سیلک B [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-17]

ن

 • نوکنده، جبرئیل معرفی توانمندی های نرم افزار فایل میکر در مستند نگاری بخشی از یافته های سفالی محوطه باستانی نی تپه [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 10-16]

و

ه

 • هاشم پور مافی، امیر بررسی نقوش هندسی ظروف سفالین گودین تپه دوره‌های IV, V, VI [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 54-73]
 • هژبری، علی بقایای فرهنگی نویافته از دورۀ مس وسنگ در تاق بستان کرمانشاه [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 17-28]