نمایه نویسندگان

آ

 • آل گودرزی، گوهرتاج تحلیل عوامل جغرافیایی در بررسی سکونت گاه های موقت و دائمی در منطقه ی حفاظت شده ی کُرایی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 46-65]

ب

 • بهروزی راد، بهروز تحلیل عوامل جغرافیایی در بررسی سکونت گاه های موقت و دائمی در منطقه ی حفاظت شده ی کُرایی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 46-65]

ج

 • جوانمرد زاده، اردشیر گاهنگاری مقایسه‌ای سفال دوره آغاز شهرنشینی و شهرنشینی دشت مهران: بر اساس مطالعه سفال های تپه چغاآهوان [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 109-126]

ح

 • حیدری، مهدی گونه‌شنای سفال عصر مفرغ دشت الشتر [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-14]

خ

 • خسرو زاده، علیرضا معرفی محوطه ها و استقرارهای اشکانی حاشیه شرقی زاگرس (مبتنی بر بررسی های باستان شناسی سه شهرستان کمیجان، خنداب و شازند ) [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 84-99]
 • خلیل زاده احمدی، رقیه بررسی نقش مایه های ظرف سفالین لوله دار موزه آبگینه و سفالینه های ایران [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 34-45]

د

 • درخشی، حسن آذربایجان(ماد آتروپاتن) در دوران سلوکی و اشکانی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 100-108]

ر

 • رستمی، مژگان پیشینه تاریخی و تاسیس دانشگاه و بیمارستان در جندی شاپور [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 74-84]
 • رضالو، رضا پیشینه تاریخی و تاسیس دانشگاه و بیمارستان در جندی شاپور [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 74-84]
 • رضالو، رضا گونه‌شنای سفال عصر مفرغ دشت الشتر [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-14]

س

 • سودایی، بیتا جایگاه اجتماعی زنان نوازنده در آشور نو بر اساس مدارک بصری در کاخ‌ها و معابد [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 94-104]

ش

 • شیخ بیکلو اسلام، بابک نگاهی به اماکن آیینی الیمایی در مسجدسلیمان نیایشگاه کلگة زرین [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 20-33]
 • شیرانی، فریده نقش تعلیم و تربیت در بین سلسله‌های ایران باستان، از دیدگاه باستان‌شناسی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-19]
 • شیرانی، فریده چرخاب، کاخ ساحلی هخامنشیان [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 15-26]

ع

 • عباسی، زینب چرخاب، کاخ ساحلی هخامنشیان [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 15-26]
 • عربی، پریسا گاهنگاری مقایسه‌ای سفال دوره آغاز شهرنشینی و شهرنشینی دشت مهران: بر اساس مطالعه سفال های تپه چغاآهوان [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 109-126]
 • عزیزی پور، طاهره جایگاه قوم پارت در روزگار هخامنشی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 85-93]
 • علیزاده، حسین بررسی نقش مایه های ظرف سفالین لوله دار موزه آبگینه و سفالینه های ایران [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 34-45]

غ

 • غیاثی، زهرا نقش تعلیم و تربیت در بین سلسله‌های ایران باستان، از دیدگاه باستان‌شناسی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-19]

ف

 • فاضلی نشلی، حسن گاهنگاری مقایسه‌ای سفال دوره آغاز شهرنشینی و شهرنشینی دشت مهران: بر اساس مطالعه سفال های تپه چغاآهوان [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 109-126]

ک

 • کیخایی، مهدی بازتاب شرایط طبیعی دشت سیستان در معماری دهانه غلامان [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 66-83]
 • کریمی، محسن معرفی محوطه ها و استقرارهای اشکانی حاشیه شرقی زاگرس (مبتنی بر بررسی های باستان شناسی سه شهرستان کمیجان، خنداب و شازند ) [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 84-99]

گ

 • گلشنی راد، کریم آذربایجان(ماد آتروپاتن) در دوران سلوکی و اشکانی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 100-108]

م

ن

 • نیاکان، لیلی تحلیل عوامل جغرافیایی در بررسی سکونت گاه های موقت و دائمی در منطقه ی حفاظت شده ی کُرایی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 46-65]
 • نوراللهی، علی گزارش گمانه زنی ترانشه A، محوطه کنار جاده‌ای تشویر شهرستان طارم استان زنجان(تابستان 1389) [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 40-65]

ی

 • یوسفی، فاطمه نگاهی به اماکن آیینی الیمایی در مسجدسلیمان نیایشگاه کلگة زرین [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 20-33]