نمایه نویسندگان

ا

 • اسدی، مریم معرفی و شناسایی رشته قنات های ارجان [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 81-92]

ب

 • بارونیان، نسترن معرفی و شناسایی رشته قنات های ارجان [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 81-92]
 • بیرگانی، علی اصغر بررسی پل بند دزفول در دوره ساسانیان [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 17-28]
 • بیگی، صدیقه بررسی شخصیت های اسطوره ای آفرینش آب در اساطیر ایران و هند [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 29-55]

د

 • داودی، مسعود سرای معین التجار یادگاری از کشتی‌رانی بر روی کارون [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 56-68]
 • درخشی، حسن احداث سد در بزرگترین تمدن هیدرولیکی دنیای باستان [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 1-16]

ش

 • شجاعی، مریم باستان شناسی سازه های آبی با محوریت قنات های خراسان [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 69-80]

ص

 • صفایی، فاطمه باستان شناسی سازه های آبی با محوریت قنات های خراسان [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 69-80]

ط

 • طلائیان پور، پرویز سرای معین التجار یادگاری از کشتی‌رانی بر روی کارون [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 56-68]

ع

 • علیزاده، حسین احداث سد در بزرگترین تمدن هیدرولیکی دنیای باستان [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 1-16]

ف

 • فاضلی، محمدتقی بررسی پل بند دزفول در دوره ساسانیان [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 17-28]

ک

 • کرمی، حمیدرضا معرفی سد هخامنشی تنگ آسیاب ارسنجان [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 93-104]

م

 • میراشه، زهرا نقش گردشگری پایدار آب با تاکید بر ملاحظات زیست محیطی: نمونه مورد مطالعه رودخانه دز [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 105-117]
 • مکوندی، کبری بررسی پل بند دزفول در دوره ساسانیان [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 17-28]

ی

 • یزدی، فاطمه باستان شناسی سازه های آبی با محوریت قنات های خراسان [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 69-80]