نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، ایوب رفتار حکومتی زردشتیان با مسیحیت نوظهور مبتنی بر عهد زمامداران مختلف ساسانی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 37-44]
 • افخمی، بهروز اندیشه‌ی سیاسی قدرت‌گیری و توسعه‌طلبی در امپراتوری اشکانی بر اساس شواهد باستان شناسی و تاریخی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 97-113]

ب

 • بیشه کلایی، آمنه بررسی و مطالعه نقوش و کتیبه سکه‌های اشکانی موزه‌ رشت [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 92-115]
 • بهروزی، مهرناز بررسی دوره ماد بر طبق منابع آشوری و یونانی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 56-69]

پ

 • پاکزاد، سودابه مقایسه تطبیقی نقوش برجسته دوره اشکانی و ساسانی استان کرمانشاه از منظر زیبایی شناسی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 1-21]

چ

 • چایچی امیرخیز، احمد معماری نوسنگی بدون‌سفال از نویافته‌های زاگرس‌مرکزی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 22-36]

ح

 • حاتمی، مهرداد مطالعه و بررسی الگوواره های تدفین دوره ساسانی روستای طویله شهرستان اندیکا [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 45-55]
 • حدادیان، محمد رضا بررسی سفال عصر آهن شمال فلات مرکزی ایران مطالعه موردی منطقه طالقان [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 116-131]
 • حیدری، فرشید تحلیل الگوی زیستی و مکان گزینی محوطه های عصر مفرغ دشت کوهدشت [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 62-77]
 • حمدالله زاده، منصور بررسی دوره ماد بر طبق منابع آشوری و یونانی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 56-69]

خ

 • خسروی، زینب اندیشه‌ی سیاسی قدرت‌گیری و توسعه‌طلبی در امپراتوری اشکانی بر اساس شواهد باستان شناسی و تاریخی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 97-113]
 • خمسه، هایده مطالعه ساختاری و شناخت ترکیب ملات ساسانی مجموعه تخت سلیمان در شمال غرب ایران به روش XRD [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 70-91]

ز

 • زاهدی، فرح بررسی و مطالعه نقوش و کتیبه سکه‌های اشکانی موزه‌ رشت [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 92-115]
 • زرشناس، زهره رفتار حکومتی زردشتیان با مسیحیت نوظهور مبتنی بر عهد زمامداران مختلف ساسانی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 37-44]

س

 • سلیمی، اسماعیل بررسی و معرفی مسجد روستای ترجان سقز [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 78-96]

ش

 • شعبانی صمغ آبادی، رضا مطالعه و بررسی الگوواره های تدفین دوره ساسانی روستای طویله شهرستان اندیکا [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 45-55]
 • شعبانی صمغ آبادی، رضا بررسی سفال عصر آهن شمال فلات مرکزی ایران مطالعه موردی منطقه طالقان [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 116-131]

ص

 • صادقی، سارا اندیشه‌ی سیاسی قدرت‌گیری و توسعه‌طلبی در امپراتوری اشکانی بر اساس شواهد باستان شناسی و تاریخی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 97-113]
 • صالحیه، سالار تحلیل الگوهای استقراری حوضۀ زرینه رود سفلی در عصر آهن متأخر [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 114-136]
 • صلح جو، جمیله بررسی و معرفی مسجد روستای ترجان سقز [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 78-96]

ط

 • طهماسبی، فریبرز تحلیلی بر فضای آیینی محوطه‌ی معبد مهر مراغه [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 17-29]

ع

 • عبدالملکی، پویا پژوهشی در شناخت برجهای نیایشگاهی اورارتویی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 30-46]
 • عزیزی پور، طاهره مقایسه تطبیقی نقوش برجسته دوره اشکانی و ساسانی استان کرمانشاه از منظر زیبایی شناسی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 1-21]
 • علیزاده، حسین بررسی و تحلیل باستان شناختی الگوهای استقراری عصرآهن مشکین شهر [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 47-61]

ف

 • فیروزمندی، بهمن پژوهشی در شناخت برجهای نیایشگاهی اورارتویی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 30-46]
 • فیروزمندی، بهمن تحلیل الگوی زیستی و مکان گزینی محوطه های عصر مفرغ دشت کوهدشت [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 62-77]
 • فیروزمندی شیره جین، بهمن مطالعه ساختاری و شناخت ترکیب ملات ساسانی مجموعه تخت سلیمان در شمال غرب ایران به روش XRD [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 70-91]
 • فیروزمندی شیره جین، بهمن بررسی سفال عصر آهن شمال فلات مرکزی ایران مطالعه موردی منطقه طالقان [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 116-131]

ک

 • کریمی، لیلا معماری نوسنگی بدون‌سفال از نویافته‌های زاگرس‌مرکزی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 22-36]
 • کریمی کیا، علی تبیین عصر مفرغ متاخر و آهن قدیم در حوزه جغرافیایی قفقاز جنوبی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 1-16]

م

 • ماهیار، شاهین مطالعه ساختاری و شناخت ترکیب ملات ساسانی مجموعه تخت سلیمان در شمال غرب ایران به روش XRD [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 70-91]
 • میرفتاح، علی اصغر مطالعه و بررسی الگوواره های تدفین دوره ساسانی روستای طویله شهرستان اندیکا [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 45-55]

ن

 • نداف، ویدا رفتار حکومتی زردشتیان با مسیحیت نوظهور مبتنی بر عهد زمامداران مختلف ساسانی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 37-44]
 • نیکنامی، کمال الدین تحلیل الگوی زیستی و مکان گزینی محوطه های عصر مفرغ دشت کوهدشت [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 62-77]
 • نوراله زاده اصل، جهانبخش بررسی و تحلیل باستان شناختی الگوهای استقراری عصرآهن مشکین شهر [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 47-61]

و

 • ولی پور، حمیدرضا تحلیل الگوهای استقراری حوضۀ زرینه رود سفلی در عصر آهن متأخر [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 114-136]