سرای معین التجار یادگاری از کشتی‌رانی بر روی کارون

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مرمت ابنیه و محوطه های تاریخی

2 کارشناس ارشد سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اهواز