معرفی سد هخامنشی تنگ آسیاب ارسنجان

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

دانشجوی دکترای باستان‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا - پایگاه میراث جهانی پاسارگاد