معرفی و شناسایی رشته قنات های ارجان

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 کارشناسی ارشد باستان شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون