باستان شناسی سازه های آبی با محوریت قنات های خراسان

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

دانشجوی مقطع کارشناسی باستان شناسی، دانشگاه تربت حیدریه