بررسی باستان شناختی قلعه اسدخان شهرستان اندیکا

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی

2 استادیار باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

3 ارشناس ارشد باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی