مطالعات دیرینه تغذیه شناسی در محوطه باستانی نخل ابراهیمی میناب بر پایه تجزیه شیمیایی دندان با استفاده از روش PIXE

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 گروه باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

2 پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور