مسجد جامع ارومیه، معماری، تزیینات و تحولات

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته باستان شناسی دانشگاه تهران وکارشناس اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری شهرستان بوکان

2 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته باستان شناسی (گرایش دوره اسلامی)دانشگاه تربیت مدرس