دستاوردهای باستان شناسی خوزستان با نگاهی به مهرهای استوانه‌ای

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد باستانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ابهر

2 دانشجوی دکتری پژوهش هنر دانشگاه الزهرا (س)