نو یافته‌هایی از باورهای دینی ایلام باستان

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی پژوهشکده باستان شناسی کشور

2 پژوهشگر زبانهای باستانی

3 باستان شناس – پژوهشکده هنر های سنتی