سفالینه‌های دوره ایلخانی بستری بر ظهور و بروز عناصر و فرهنگ مغول

نوع مقاله: علمی تخصصی

نویسنده

کارشناس ارشد هنر اسلامی و رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان ویژه مراغه