بررسی دلایل افت کیفیت وتولید سفال وسرامیک ایران دردوران قاجاریه

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 رشته نقاشی،گروه هنر دانشگاه فرهنگ و هنر ارومیه

2 دانش اموخته کارشناسی ارشد رشته صنایع دستی دانشگاه هنر تهران