دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. باستان شناسی سازه های آبی با محوریت قنات های خراسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

دبیر اجرایی همایش سازه های آبی


2. نقش گردشگری پایدار آب با تاکید بر ملاحظات زیست محیطی: نمونه مورد مطالعه رودخانه دز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

دبیر اجرایی همایش سازه های آبی