نویسنده = هایده خمسه
تعداد مقالات: 4
2. معرفی و تحلیل معماری مسجد شورین همدان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 107-122

زهرا پورشعبانیان؛ محمد مرتضایی؛ هایده خمسه


3. نویافته های نقاشی دیواری غزنوی در مسجد شهر تاریخی سنگ بست

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 111-125

حسین عباس زاده؛ هایده خمسه؛ محمد مرتضایی


4. مطالعه ساختاری و شناخت ترکیب ملات ساسانی مجموعه تخت سلیمان در شمال غرب ایران به روش XRD

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 70-91

شاهین ماهیار؛ بهمن فیروزمندی شیره جین؛ هایده خمسه