نویسنده = منصور حمدالله زاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دوره ماد بر طبق منابع آشوری و یونانی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 56-69

مهرناز بهروزی؛ منصور حمدالله زاده