نویسنده = سعید ستارنژاد
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه و بررسی باستان شناختی معماری صخره ای روستای ساری قَیه شهرستان مراغه

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 83-104

سعید ستارنژاد؛ کریم حاجی زاده؛ سیاوش عبدالهی


2. مطالعه و بررسی باستان‌شناختی معماری دست‌کند قیرخ‌کؤهول روستای کهجوق؛ شهرستان مراغه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 39-58

سعید ستارنژاد؛ صمد پروین؛ بهنام کریمی