نویسنده = سعید ستارنژاد
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه هنرهای کاربردی در ساختار معماری گنبد سرخ مراغه

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 123-138

سعید ستارنژاد؛ طیبه حسین پور درخشش؛ منوچهر نورزاده


2. تالار ستون دار دژ زیویه

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 65-72

حسین علیزاده؛ لیدا شرفدار؛ سعید ستارنژاد


3. مطالعه و بررسی مقدماتی قیزلار قَلعه‌سیِ مراغه (شمال‌غرب ایران)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 79-94

سعید ستارنژاد؛ حسین علیزاده؛ محمد امجدی؛ رضا رشیدفر


4. مطالعه و بررسی باستان شناختی معماری صخره ای روستای ساری قَیه شهرستان مراغه

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 83-104

سعید ستارنژاد؛ کریم حاجی زاده؛ سیاوش عبدالهی


5. مطالعه و بررسی باستان‌شناختی معماری دست‌کند قیرخ‌کؤهول روستای کهجوق؛ شهرستان مراغه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 39-58

سعید ستارنژاد؛ صمد پروین؛ بهنام کریمی