نویسنده = حسین فرهمند
تعداد مقالات: 1
1. مسجد جامع ارومیه، معماری، تزیینات و تحولات

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 66-86

حسین فرهمند؛ اسماعیل معروفی اقدم