نویسنده = معصومه دوستعلی
تعداد مقالات: 1
1. نو یافته‌هایی از باورهای دینی ایلام باستان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-18

عبدالحمید رضایی؛ عبدالمجید ارفعی؛ معصومه دوستعلی