نویسنده = مهتاب اسلامی نسب
تعداد مقالات: 1
1. حمام گَپ خرم آباد؛ اثری فرهنگی از عصر قاجار

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 78-99

مهتاب اسلامی نسب؛ مهدی بهاروند