نویسنده = محمدباقر اشرفیان بناب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دلایل افت کیفیت وتولید سفال وسرامیک ایران دردوران قاجاریه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 102-109

محمد فتحی؛ محمدباقر اشرفیان بناب