نویسنده = عبدالعزیز موحد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل سیاسی- مذهبی نقوش و نمادهای سکه‌های ساسانی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 108-131

حسن درخشی؛ عبدالعزیز موحد؛ زهرا شهبازی