نویسنده = مولود محمدی پور
تعداد مقالات: 2
1. آذربایجان(ماد آتروپاتن) در دوران سلوکی و اشکانی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 100-108

حسن درخشی؛ مولود محمدی پور؛ کریم گلشنی راد


2. کوشک قلعه سلاسل شوشتر؛ ساسانی یا قاجاری

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 82-94

حسن درخشی؛ مولود محمدی پور