نویسنده = یوسف دیناروند
تعداد مقالات: 2
1. شهرهای بزرگ ساسانی در شمال دشت شوشان

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 52-65

یوسف دیناروند؛ هادی مهران پور


2. عصر سنگ در خوزستان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 12-20

مهدی مرتضوی؛ یوسف دیناروند؛ هادی مهران پور