نویسنده = حسین علیزاده
تعداد مقالات: 9
1. احداث سد در بزرگترین تمدن هیدرولیکی دنیای باستان

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-16

حسین علیزاده؛ حسن درخشی


2. تالار ستون دار دژ زیویه

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 65-72

حسین علیزاده؛ لیدا شرفدار؛ سعید ستارنژاد


3. مطالعه و بررسی مقدماتی قیزلار قَلعه‌سیِ مراغه (شمال‌غرب ایران)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 79-94

سعید ستارنژاد؛ حسین علیزاده؛ محمد امجدی؛ رضا رشیدفر


4. بررسی سنت های تدفینی در دوره ی آهن شمال غرب ایران بر اساس یافته های باستان شناسی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-19

پیمان شاد دل؛ حسین علیزاده


5. بررسی و تحلیل باستان شناختی الگوهای استقراری عصرآهن مشکین شهر

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 47-61

جهانبخش نوراله زاده اصل؛ حسین علیزاده


6. تحلیل باستان‌شناختی کتیبه آرامی مکشوفه از تپه قالایچی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 15-24

حسین علیزاده؛ رقیه سلطانی لشکناری


7. بررسی نقش مایه های ظرف سفالین لوله دار موزه آبگینه و سفالینه های ایران

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 34-45

حسین علیزاده؛ رقیه خلیل زاده احمدی


8. تاثیرات فرهنگی و هنری مانا بر دوره هخامنشی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-11

حسین علیزاده؛ بهمن فیروزمندی


9. باستان شناسی دوره های فرهنگی و تمدنی در حوزه شهرستان میانه

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-11

حسین علیزاده