نویسنده = حسن درخشی
تعداد مقالات: 10
1. پژوهشهای باستان شناسی پیش از تاریخ آذربایجان با تاکید بر مناطق شرق دور (استان اردبیل)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 20-41

حسن درخشی؛ رضا کیانی نیا؛ نرگس زاهدی


2. مطالعه و بررسی تزئینات فلزی مورد استفاده زنان از عصر مفرغ تا شروع دوره اسلامی در غرب ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 98-116

رضا رضالو؛ علی کریمی کیا؛ زهرا چراغی؛ حسن درخشی


3. تعیین عرصه و حریم محوطه سومری شهرستان لالی، استان خوزستان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 82-95

حسن درخشی؛ علی حقیقت؛ مصیب خراسانی


4. مطالعات دیرینه تغذیه شناسی بر اساس آنالیز اسکلت شماره 5 محوطه باستانی گچ سنگی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 48-53

حسن درخشی؛ طاهره عزیزی پور


5. آذربایجان(ماد آتروپاتن) در دوران سلوکی و اشکانی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 100-108

حسن درخشی؛ مولود محمدی پور؛ کریم گلشنی راد


6. بافت تاریخی شوشتر در دوره اسلامی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 52-59

قاسم کریمی؛ حسن درخشی


7. هنر اقوام سکایی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 74-82

سکینه بارانی بیاتیانی؛ حسن درخشی


8. تحلیل سیاسی- مذهبی نقوش و نمادهای سکه‌های ساسانی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 108-131

حسن درخشی؛ عبدالعزیز موحد؛ زهرا شهبازی


9. کوشک قلعه سلاسل شوشتر؛ ساسانی یا قاجاری

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 82-94

حسن درخشی؛ مولود محمدی پور