نویسنده = بهروز افخمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل نقوش آثار املش

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 26-46

بهروز افخمی؛ زینب خسروی؛ مینا زکریا زاده دریاسری