نویسنده = محمد مرتضایی
تعداد مقالات: 2
1. معرفی و تحلیل معماری مسجد شورین همدان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 107-122

زهرا پورشعبانیان؛ محمد مرتضایی؛ هایده خمسه


2. نویافته های نقاشی دیواری غزنوی در مسجد شهر تاریخی سنگ بست

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 111-125

حسین عباس زاده؛ هایده خمسه؛ محمد مرتضایی