نویسنده = احمد چایچی امیرخیز
تعداد مقالات: 2
1. نگاهی اجمالی برتشابهات فرهنگی وحوزه پراکندگی، گسترش ونفوذ دوره لپویی فارس( بر اساس یافته های باستان شناختی)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 40-61

محسن قاسمی؛ محمدرضا سعیدی هرسینی؛ احمد چایچی امیرخیز


2. معماری نوسنگی بدون‌سفال از نویافته‌های زاگرس‌مرکزی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 22-36

لیلا کریمی؛ احمد چایچی امیرخیز