نویسنده = بهمن فیروزمندی شیره جین
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه ساختاری و شناخت ترکیب ملات ساسانی مجموعه تخت سلیمان در شمال غرب ایران به روش XRD

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 70-91

شاهین ماهیار؛ بهمن فیروزمندی شیره جین؛ هایده خمسه


2. بررسی سفال عصر آهن شمال فلات مرکزی ایران مطالعه موردی منطقه طالقان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 116-131

محمد رضا حدادیان؛ بهمن فیروزمندی شیره جین؛ رضا شعبانی صمغ آبادی