نویسنده = زینب خسروی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی و تحلیل نقوش آثار املش

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 26-46

بهروز افخمی؛ زینب خسروی؛ مینا زکریا زاده دریاسری


2. بررسی و مطالعه ی نمادین و تطبیقی شیردال در آثار دوره هخامنشی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 68-85

سارا صادقی؛ فرزاد فیضی؛ زینب خسروی


3. اندیشه‌ی سیاسی قدرت‌گیری و توسعه‌طلبی در امپراتوری اشکانی بر اساس شواهد باستان شناسی و تاریخی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 97-113

زینب خسروی؛ سارا صادقی؛ بهروز افخمی