تعداد مقالات: 120
101. اهواز در گذر تاریخ

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 87-94

قاسم کریمی وند؛ سید سجاد طباطبایی


102. تعیین عرصه و حریم محوطه سومری شهرستان لالی، استان خوزستان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 82-95

حسن درخشی؛ علی حقیقت؛ مصیب خراسانی


104. اندیشه‌ی سیاسی قدرت‌گیری و توسعه‌طلبی در امپراتوری اشکانی بر اساس شواهد باستان شناسی و تاریخی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 97-113

زینب خسروی؛ سارا صادقی؛ بهروز افخمی


105. بررسی و مطالعه نقوش و کتیبه سکه‌های اشکانی موزه‌ رشت

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 92-115

آمنه بیشه کلایی؛ فرح زاهدی


106. معماری فریژی بر اساس کاوش های شهر گوردیون

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 97-116

بهمن فیروزمندی؛ ساسان سیدین


108. گوبکلی تپه : نخستین نیایشگاه انسان شکارگر

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 132-170

بهمن فیروزمندی؛ بابک شیخ بیکلو اسلام


110. گاهنگاری مقایسه‌ای سفال دوره آغاز شهرنشینی و شهرنشینی دشت مهران: بر اساس مطالعه سفال های تپه چغاآهوان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 109-126

پریسا عربی؛ اردشیر جوانمرد زاده؛ حسن فاضلی نشلی


111. بررسی دلایل افت کیفیت وتولید سفال وسرامیک ایران دردوران قاجاریه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 102-109

محمد فتحی؛ محمدباقر اشرفیان بناب


113. بازتاب عقاید شیعی بر هنر فلزکاری ایران

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 131-144

طاهره عزیزی پور


115. سر هنری لایارد و تحقیقات باستان‌شناسی یا فعالیت سیاسی در خوزستان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 104-109

غفار پوربختیار


116. جانـــوران در باور و اساطیر ایران باســــتان

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 95-114

سلیمان اسکندری راد


117. پژوهشی بر سفال ساری(روستایی) با تاکید بر معرفی ویژگی های تکنیکی، ظاهری و رنگ

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 96-106

میثم براری؛ حسن یزدان پناه


119. تحلیل الگوهای استقراری حوضۀ زرینه رود سفلی در عصر آهن متأخر

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 114-136

سالار صالحیه؛ حمیدرضا ولی پور


120. بررسی سفال عصر آهن شمال فلات مرکزی ایران مطالعه موردی منطقه طالقان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 116-131

محمد رضا حدادیان؛ بهمن فیروزمندی شیره جین؛ رضا شعبانی صمغ آبادی