تعداد مقالات: 120
26. قبرستان سلطنتی آلاجاهویوک در آناتولی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 15-26

زهرا ملک پور شهرکی


27. تحلیل باستان‌شناختی کتیبه آرامی مکشوفه از تپه قالایچی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 15-24

حسین علیزاده؛ رقیه سلطانی لشکناری


28. سبک شناسی تزئینات معماری دوره ماد( با تاکید بر سه محوطه نوشیجان، گودین و باباجان)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 23-35

محمد مهدی توسلی؛ محمد میرزایی رشنو


29. تحلیلی بر فضای آیینی محوطه‌ی معبد مهر مراغه

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 17-29

فریبرز طهماسبی


30. معماری نوسنگی بدون‌سفال از نویافته‌های زاگرس‌مرکزی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 22-36

لیلا کریمی؛ احمد چایچی امیرخیز


32. گزارش مقدماتی بررسی و شناسایی باستان شناسی شهرستان خمین

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 21-40

غلام شیرزاده؛ غفور کاکا؛ منیره محمدی


33. بررسی اندیشه های ایرانی بر روی مسکوکات پارت نخست (247-168 ق.م)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 40-53

بیتا سودایی


34. بررسی نقش مایه های ظرف سفالین لوله دار موزه آبگینه و سفالینه های ایران

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 34-45

حسین علیزاده؛ رقیه خلیل زاده احمدی


35. دوره ایلام میانه I در محوطه کول خزینه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 27-39

خداکرم مظاهری


36. مطالعات دیرینه تغذیه شناسی بر اساس آنالیز اسکلت شماره 5 محوطه باستانی گچ سنگی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 48-53

حسن درخشی؛ طاهره عزیزی پور


37. بقایای فرهنگی نویافته از دورۀ مس وسنگ در تاق بستان کرمانشاه

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 17-28

علی هژبری؛ محمد امین میرقادری


38. گزارش مقدماتی گمانه زنی و بررسی باستان شناختی تل همایون

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 45-55

مونا صبا؛ حسین ناصری صومعه


40. سکه نویافته‌ی الیمایی در تپه‌ی باستانی کُرّه سیاه بهبهان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 32-40

محمدتقی فاضلی؛ محمدحسن محسن نسب


41. توکن ها(اشیاء شمارشی) و نگارش: توسعه یِ شناختی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 27-37

دنیس شمانت بشرات؛ هادی صبوری


42. ظهور و سقوط یونانیان باختر براساس مدارک سکه‌شناسی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 25-38

طاهره عزیزی پور


44. پژوهشی در شناخت برجهای نیایشگاهی اورارتویی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 30-46

پویا عبدالملکی؛ بهمن فیروزمندی


45. رفتار حکومتی زردشتیان با مسیحیت نوظهور مبتنی بر عهد زمامداران مختلف ساسانی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 37-44

ایوب احمدی؛ زهره زرشناس؛ ویدا نداف


46. صنعت شیشه گری ایران در صدر اسلام

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 44-59

حسین صدیقیان؛ حسین فرهمند؛ علی روشن ضمیر؛ رسول احمدی


47. مجموعه غارهای دستکند حوزه آبگیرسد بختیاری

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 41-62

یعقوب زلقی؛ الهام افتخارزاده


48. بررسی باستانشناختی قلعه پاجاداغ(قلعه تشویر) شهرستان طارم

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 54-76

علی نوراللهی


49. تحلیل عوامل جغرافیایی در بررسی سکونت گاه های موقت و دائمی در منطقه ی حفاظت شده ی کُرایی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 46-65

گوهرتاج آل گودرزی؛ لیلی نیاکان؛ بهروز بهروزی راد